yard cleaning at 132 KV GSS Baroli (Rwtbhata) and Bassi

yard cleaning at 132 kv gss Baroli(Rawatbhata) and 132 KV GSS Bassi

Yard cleaning at 132 kv gss Baroli(Rawatbhata) and 132 KV GSS Bassi

  • YARD CLEANING_BASSI_BAROLI.pdf