yard cleaning at GSS Nimbahera, Dalot, magalwar

yard cleaning at GSS Nimbahera Dalot Managalwar

Yard cleaning work at 220 KV GSS Nimbahera, 132 KV GSS Dalot and Mangalwar

  • page1.pdf

  • page2.pdf

  • page3.pdf

  • page4.pdf