Corrigendum in NIB 12

Corrigendum in NIB 12 : Construction of two nos. 33 kV Bay Balesar new & Khiraja at 132kV GSS Balesar (Jodhpur)

Corrigendum in NIB 12 : Construction of two nos. 33 kV Bay Balesar new &amp Khiraja at 132kV GSS Balesar (Jodhpur)

  • Corrigendum NIB 12.pdf