वरिष्ठता प्रशासनिक

फाइल का नाम

प्रेषण तारीख

साइज

फाइल की भाषा

फाइल का नाम

प्रेषण तारीख

साइज

फाइल की भाषा

संयुक्त निदेशक कार्मिक

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

02.04.2019

125 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

26-04-2019

120 KB

English

उप निदेशक कार्मिक

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

02.04.2019

129 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

26-04-2019

121 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

10.04.2018

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

07.05.2018

 

 

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2017

02-04-2017

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2017

21-04-2017

 

 

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2015

02-06-2015

 

 


कार्मिक अधिकारी

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

02.04.2019

165 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

26-04-2019

155 KB

English

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2017

02-04-2017

 

 

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2015

02-06-2015

 

 

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2015

02-06-2015

 

 

सहायक कार्मिक अधिकारी

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

02.04.2019

96 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

06-05-2019

94 KB

English

उप निदेशक सांख्यिकी

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

02.04.2019

130 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

26-04-2019

127 KB

English

सांख्यिकीय अधिकारी

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

02.04.2019

132 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

26-04-2019

128 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

03.04.2018

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2017

11-05-2017

 

 

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2017

13-04-2017

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2015

02-06-2015

 

 

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2016

13-04-2016

 

 

 

 

 

 


कनिष्ठ कानूनी अधिकारी

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

02.04.2019

77 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

06-05-2019

75 KB

English


उप सचिव

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

02.04.2019

130 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

02-05-2019

122 KB

English

निजी सचिव

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

02.04.2019

127 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

26-04-2019

121 KB

English

सहायक सचिव

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

02.04.2019

124 KB

English

Final seniority list of Assistant Secretary as on 01.04.2018

 

 

 

वाणिज्यिक सहायक - I / उच्च श्रेणी लिपिक

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

02.04.2019

5.7 MB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

17/07/2019

9.30 MB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018 

02.05.2018

482.8 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

26/07/2018

912.7 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

12.04.2018

897 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

08/05/2018

3.4 MB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2017

24-04-2017

1.1 MB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2017

14/06/2017

1.1 MB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2016

04-04-2016

1.1 MB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2016

20-04-2016

1.1 MB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2014

15-07-2014

496.7 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2015

22-06-2015

1.9 MB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2013

09-05-2013

993.8 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2015

22-06-2015

 

 

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2012

28-09-2012

532.1 KB

English

 

 

 

 

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2011

28-09-2012

603.8 KB

English

 

 

 

 

वाणिज्यिक सहायक- II / लोअर डिवीजन क्लर्क

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

02.04.2019

18.5 MB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

22/05/2019

24.6 MB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

28.09.2018

2.3 MB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

12.02.2019

2.13 MB

English

Re-casted अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2017

16.04.2018

9.4 MB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2017

08.05.2018

9 MB

English

Tentative Seniority List  as on 01.04.2017

24-04-2017

925.1 KB

English

 

 

 

 

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2016

04-04-2016

1.1 MB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2016

20-04-2016

1.1 MB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2014

16-07-2014

924.6 KB

English

 

 

 

 

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2013

09-05-2013

1.3 MB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2015

22-06-2015

2 MB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2012

28-09-2012

3.8 MB

English

 

 

 

 

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2011

28-09-2012

1.8 MB

English

 

 

 

 

निजी सहायक

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

02.04.2019

74 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

06-05-2019

67 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

10.04.2018

260.2 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

07.05.2018

260.3 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2016

13-04-2016

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2016

30-04-2016

87.2 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2016

13-04-2016

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2017

11-05-2017

 

 

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2015

02-06-2015

 

 

आशुलिपि-लेखक

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

02.04.2019

96 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

06-05-2019

92 KB

English


अतिरिक्त निजी सचिव

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

02.04.2019

74 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

06-05-2019

76 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

10.04.2018

320.3 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

07.05.2018

311.5 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2016

30-04-2016

166 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2017

11-05-2017

 

English

प्रशासनिक अधिकारी (अनुभाग अधिकारी)

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

02.04.2019

83 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

06-05-2019

73 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

10.04.2018

280.4 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

07.05.2018

257.8 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2017

11-04-2017

532.3 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2016

30-04-2016

80.1 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2016

13-04-2016

 

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2017

11-05-2017

 

 

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2015

02-06-2015

 

 

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (OS-I)

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

02.04.2019

118 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

06-05-2019

108 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

10.04.2018

428.2 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

07.05.2018

393.4 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2017

12-04-2017

784.8 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2016

30-04-2016

110.7 KB

English

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2017

11-05-2017

 

English

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2014

02-06-2015

125 KB

English

सहायक प्रशासनिक अधिकारी (OS-II)

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

17/07/2019

2.4 MB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

10.04.2018

471.1 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

07/05/2018

527.2 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2017

11-04-2017

1 MB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2016

30/04/2016

316.8 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2017

11-04-2017

 

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2013

03/05/2013

62.7 KB

English

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2017

11-05-2017

 

English

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2015 

02-06-2015

 

English

संस्थापन अधिकारी

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

02.04.2019

122 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

26-04-2019

122 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

10.04.2018

254.1 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

07.05.2018

247.5 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2016

13-04-2016

 

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2016

30-04-2016

143.5 KB

English

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2017

21-04-2017

 

English

सांख्यिकीविद्

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

02.04.2019

78 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

06-05-2019

71 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

03.04.2018

302.6 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

24.04.2018

292.1 KB

English

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2017

11-05-2017

 

English

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2016

13-04-2016

 

English

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2015

02-06-2015

 

English


वरिष्ठ सहायक

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

02.04.2019

6.4 MB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2019

22/05/2019

4.2 MB

English


सांख्यिकीय सहायक

Tentative Seniority List  as on 01.04.2017

24-04-2017

 

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2017

11-05-2017

 

 

Tentative Seniority List  as on 01.04.2017

21-04-2017

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2015

02-06-2015

 

 

डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO)

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018 with option form

26.04.2018

497.3 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01.04.2018

04.05.2018

462.6 KB

English