वरिष्ठता सूची (एकाउंट्स)

फाइल का नाम

प्रेषण तारीख

साइज

फाइल की भाषा

फाइल का नाम

प्रेषण तारीख

साइज

फाइल की भाषा

मुख्य लेखा-नियंत्रक

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2019

02/04/2019

106 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2018

16/04/2018

248 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2018

07/05/2018

255 KB

English

मुख्य लेखा अधिकारी

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2019

02/04/2019

248 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2019

22/04/2019

71 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2018

02/04/2018

236 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2018

16/04/2018

223 KB

English

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2017

07/04/2017

351 KB

English

Revised tentative seniority list - as on 01/04/2016

02/06/2016

159 KB

English

 

 

 

 


वरिष्ठ लेखा अधिकारी

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2019

02/04/2019

156 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2019

22/04/2019

83 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2018

02/04/2018

311 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2018

24/04/2018

312 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2017

07/04/2017

402 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2017

21/04/2017

376 KB

English

Revised अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2016

02/06/2016

179 KB

English

 

 

 

 

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2015

 

89 KB

English

 

 

 

 

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2014

 

95 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2014

08/07/2014

61 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2013

04/04/2013

586 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2013

 

2.6 MB

 


लेखा अधिकारी

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2019

02/04/2019

186 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2019

24/04/2019

98 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2018

02/04/2018

310 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2018

07/05/2018

336 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2017

07/04/2017

476 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2017

19/04/2017

477 KB

English

Revised अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2016

02/06/2016

226 KB

English

 

 

 

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2015

 

93 KB

English

 

 

 

 

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2014

 

104 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2014

08/07/2017

63 KB

 

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2013

 

2.7 MB

 

सहायक लेखा अधिकारी

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2019

02/04/2019

407 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2019

26/04/2019

408 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2018

02/04/2018

466 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2018

24/04/2018

482 KB

English

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2017

07/04/2017

491 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2015

 

120 KB

English

 

 

 

 

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2014/

08/07/2014

78 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2013

04/04/2013

626 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2013

 

717 KB

 


सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड - II

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2019

02/04/2019

858 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2019

26/04/2019

838 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2018

02/04/2018

792 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2018

06/06/2018

2.6 MB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2017

18/05/2017

619 KB

English

 

 

 

 

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2016

19/04/2017

3/9 MB

English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


लेखापाल/ अकाउंटेंट

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2015

 

2/3 MB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2015

12/04/2017

337 KB

English

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2014/

08/07/2014

168 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2013

10/04/2013

191 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2013

 

3.2 MB

 


कनिष्ठ लेखाकार

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2019

02/04/2019

1/1 MB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2019

26/04/2019

482 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2018

02/04/2018

345 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2018

20/04/2018

1.4 MB

English

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2017

03/05/2017

1.7 MB

English

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2016

04/01/2017

379 KB

English

 

 

 

 

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2015

 

1.5 MB

English

 

 

 

 

Final seniority list as 01/04/2014

08/07/2014

168 KB

English

अनंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2013

10/04/2013

426 KB

English

अंतिम वरिष्ठता सूची 01/04/2013