TN 1596

MMC TN-1596- 5.0 MVA 33/11 KV POWER TRANSFORMER

Notice Inviting Tender File Name- TN1596NIT.pdf File Size-949 KB File Language - English
ITB File Name- TN1596ITB.pdf File Size-219 KB File Language - English
GCC File Name- TN1596GCC.pdf File Size-499 KB File Language - English
SPECIFICATIONS File Name- TN1596Spec.pdf File Size-981 KB File Language - English
Date Extension 30/07/2020 File Name- TN1596DE30Jul.pdf File Size- 396 KB File Language - English
Date Extension 06/08/2020 File Name- TN1596DE06Aug.pdf File Size- 279 KB File Language - English
Date Extension 14/08/2020 File Name- TN1596DE14Aug.pdf File Size- 423 KB File Language - English

  • TN1596NIT.pdf

  • TN1596ITB.pdf

  • TN1596GCC.pdf

  • TN1596Spec.pdf

  • TN1596DE30Jul.pdf

  • TN1596DE06Aug.pdf

  • TN1596DE14Aug.pdf