RTI Manual

Chapter  Manual Size  Language 
Chapter-4 Manual-3 791 KB Hindi
Chapter-7 Manual-6 182 KB Hindi
Chapter-12 Manual-11 4.5 MB English
Chapter-18 Manual-17 1 MB Hindi