Corporate Office & HODs

S.No. Name Designation Phone No.
  Sh. Ajeet Kumar Saxena Managing Director 91-141-2741134
  Sh. K. P. Verma Director (Technical) 91-141-2740341
  Sh. S. M. Mathur Director (Finance) 91-141-2740451
  Sh. Jitendra Kumar Mishra ZCE -Jaipur Zone 91-141-2202403
  Sh. R. K. Meena ZCE -Bharatpur Zone 91-05644-236080
  Sh. R. K. Jeenwal ZCE -Kota Zone 91-0744-2320156
  Sh. Naresh Saxena
ACE (MM), Jaipur 91-141-2201529
  Sh. Umesh Gupta ACE (PPM) , Jaipur 91-141-2202441
 

Sh. R. K. Sharma

ACE (M&P-IT), Jaipur

91-141-2205874
  Sh. Ashok Gupta ACE (TS & QC ) 91-141-2201355
  Sh. Sanjay Singh Nehra

ACE (CA-HQ), Jaipur

91-141-2202607
  Sh. Devesh Bhadana Add. CE (Civil), Jaipur 91-141-2207931
  Sh. Jagjeet Singh Monga Secretary (Admn.) 91-141-2747017
  Sh. N.S.Nathawat CPO 91-141-2747036
  Sh. A.K.Joshi CCOA 91-141-2742014
  Sh. Girish Goyal Company Secretary 91-141-2742802
  Sh. Y.S.Rathore CAO (FM-W&M) 91-141-2740264
  Sh. K.C.Gupta CAO (IA) 91-141-2747038
  Sh. K.C.Gupta CAO (Revenue & Billing) 91-141-2740253
  Sh. Dilip Kumar Saini

Addl. S.P.(Vig.)

91-141-2574700

CONTACT US

CIN: U40109RJ2000SGC016486

Corporate Office

Regd. Office: Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur - 302005
E-mail: jaipurdiscom@jvvnl.org