Corporate Office & HODs

S.No. Name Designation Phone No.
  Sh. A.K. Gupta Managing Director 91-141-2741134
  Sh. Girish Goyal Company Secretary 91-141-2742802
  Sh. Ajeet Saxena ZCE -Jaipur Zone 91-141-2202403
  Sh. B.L.Pacherwal ZCE -Bharatpur Zone 91-05644-236080
  Sh. Kshem Raj Singh Meena ZCE -Kota Zone 91-0744-2320156
  Sh. R. A. Sharma
Addl. CE (MM) 91-141-2201529
  Sh. J. R. Meena Addl. CE (QC & safety) -
  Sh. J. R. Meena Addl. CE (PPM) , Jaipur 0141-2202441
 

Sh. D. K. Gupta

Addl. CE (M&P-IT), Jaipur

91-141-2205874
  Sh. Umesh Gupta

Add. CE (CA-HQ), Jaipur

91-141-2202607
  Sh. Rakesh Sharma  Secretary (Admn.) 91-141-2747017
  Sh. R.K.Sharma CPO 91-141-2747036
  Sh. A.K.Joshi CCOA -
  Sh. Y.S.Rathore CAO (FM-W&M) 91-141-2740264
  Dr. R.P.Gupta CAO (IA) 91-141-2747038
  Sh. K.C.Gupta CAO (Revenue & Billing) 91-141-2740253
  Sh. Dilip Kumar Saini

Addl. S.P.(Vig.)

91-141-2574700

CONTACT US

CIN: U40109RJ2000SGC016486

Corporate Office

Regd. Office: Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur - 302005
E-mail: jaipurdiscom@jvvnl.org