Transportation of Transformer from 132 KV GSS Kekri to 132 KV GSS Sanwar

Transportation of transformer from 132 KV GSS kekri to 132 KV GSS Sanwar

Transportaiton of transformer from 132 KV GSS kekri to 132 KV GSS Sanwar

  • Transportatio work of tranformer.pdf