Bay Maintainence at 220 KV GSS Sujangarh

Bay maintenance work at 220 KV GSS Sujangarh

Maintenance work of Bay,Equipment,Transformer & Busbar at 220KV GSS Sujangarh

  • Bay_MTC_2016-17 220 Sujangarh.pdf