TN 1763

MMC TN 1763-33/11 KV SUBSTATION STRUCTURE (URBAN)

Notice Inviting Tender File Name- TN1763NIT.pdf File Size-515 KB File Language - English
ITB File Name- TN1763ITB.pdf File Size-219 KB File Language - English
GCC File Name- TN1763GCC.pdf File Size-499 KB File Language - English
SPECIFICATIONS File Name- TN1763Spec.pdf File Size-269 KB File Language - English
Drawing File Name- TN1763Drwg.pdf File Size-2.2 MB File Language - English
Date Extension 10/02/2022 File Name- TN1763DE10Feb.pdf File Size-886 KB File Language - English
Date Extension 22/02/2022 File Name- TN1763DE22Feb.pdf File Size-221 KB File Language - English
Date Extension 03/03/2022 File Name- TN1763DE03Mar.pdf File Size-226 KB File Language - English
Date Extension 09/03/2022 File Name- TN1763DE09Mar.pdf File Size-220 KB File Language - English
Date Extension 22/03/2022 File Name- TN1763DE22Mar.pdf File Size-210 KB File Language - English
Date Extension 29/03/2022 File Name- TN1763DE29Mar.pdf File Size-210 KB File Language - English

 • TN1763NIT.pdf

 • TN1763ITB.pdf

 • TN1763GCC.pdf

 • TN1763Spec.pdf

 • TN1763Drwg.pdf

 • TN1763DE10Feb.pdf

 • TN1763DE22Feb.pdf

 • TN1763DE03Mar.pdf

 • TN1763DE09Mar.pdf

 • TN1763DE22Mar.pdf

 • TN1763DE29Mar.pdf