NIT 11(2018-19)

NIT-11(2018-19) for Various Civil works under Executive Engineer (Civil) Jodhpur, Bikaner & Barmer Jodhpur Discom

Jodhpur Zone- District Circle Jodhpur, City Circle Jodhpur
Barmer Zone- Barmer circle, Jalore circle
Bikaner Zone - SriGanaganagar

  • NITTN11civil.pdf