NIT 10(2018-19)

NIT-10(2018-19) for Various Civil works under Executive Engineer (Civil) Jodhpur & Barmer JDVVNL

Jodhpur Zone- District Circle Jodhpur, Pali circle
Barmer Zone- Barmer circle, Jalore circle, Jaisalmer Circle
Bikaner Zone - Churu Circle

  • TN10civil1819.pdf