NIT-08(18-19)

NIT-08(2018-19) for Various Civil works under Executive Engineer (Civil) Jodhpur, Bikaner & Barmer JDVVNL

Jodhpur Zone- District Circle Jodhpur,City Circle Jodhpur, Pali circle, Sirohi circle
Barmer Zone- Barmer circle, Jalore circle, Jaisalmer Circle

Bikaner Zone- Bikaner District Circle, SriGanganagar Circle, Churu Circle, Hanumangarh Circle

  • NIT-8(2018-19).pdf