NIT-03(2018)

NIT-03(2018-19) for Various Civil works under Executive Engineer (Civil) Jodhpur, Bikaner & Barmer JDVVNL

Jodhpur Zone- District Circle Jodhpur, Pali circle, Sirohi circle
Barmer Zone- Barmer circle, Jalore circle, Jaisalmer Circle

Bikaner Zone- Bikaner District Circle, SriGanganagar Circle, Churu Circle

  • NIT03-1819.pdf