NIT-01(2018-19)

NIT-01(2018-19) for Various Civil works under Executive Engineer (Civil) Jodhpur, Bikaner & Barmer JDVVNL

Jodhpur Zone- District Circle Jodhpur, Pali circle, Sirohi circle
Barmer Zone- Barmer circle, Jalore circle, Jaisalmer Circle

Bikaner Zone- SriGanganagar Circle, Hanumangarh Circle, Churu Circle

  • Nit01_2018-19.pdf