Electrical Network

 220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station    220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station    220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station
Sr No. Name of GSS Sr No. Name of Sub-Station   Sr No. Name of GSS Sr No. Name of Sub-Station   Sr No. Name of GSS Sr No. Name of Sub-Station
1 132 KV GSS AMET 1 AGARIYA   4 132 KV GSS KHAMBHIGAT 31 DEOGARH   6 132 KV MOKHAMPURA 61 DEVPURA
2 AMET   32 DIWER   62 DHANIN
3 DHELANA   33 DOLPURA   63 KELWA
4 DOVDA MATA JI   34 KAKROD   64 KHATAMLA
5 FATEHPURA   35 KUNWATHAL   65 MOKUMPURA
6 GALWA   36 LASSANI   66 Puthiya
7 GOSUNDI   37 MADARIYA   67 RICHHED
8 GUGLI   38 PAAYARI   68 SARDULKHEDA
9 JETPURA   39 TAL   69 SATHIYA
10 OLNA KA KHERA   40 TEGGI   70 SEVANTRI
11 SAKRADA   5 132 KV GSS NATHDWARA 41 BADA BHADUJA   71 UMTHI
12 SALAMPURA   42 BILOTA   7 132 KV SAPOL 72 KELWARA
13 SARDARGARH   43 DHAYALA   73 KOYAL
14 SEEMAL   44 Ganesh Tekri   74 KUNWARIYA
15 TANAWAN   45 GODAGHATI   75 MORWAD
2 132 KV GSS ASIND 16 AJEETGARH   46 GUNJOL   76 SANGAT KALAN
17 BHIM   47 KHAMNORE   77 SAPOL
3 132 KV GSS DARIBA 18 BHOORWARA   48 KOTHARIYA   8 132KV KANKROLI 78 BHAWA
19 CHAPRI   49 MANIYANA   79 Civil Lines
20 CHARANA   50 Nathdwara   80 FARARA
21 DARIBA   51 NEDACH   81 Kankroli
22 GILUND   52 NEGDIYA   82 MADRI
23 JOONDA   53 Old Power House   83 MOHI
24 karoliya   54 SALODA   84 PANDOLAI
25 KOTRI   55 SHISODA   85 PIPARDA
26 Kuraj   56 TANTHOL   86 RAJYAWAS
27 PACHAMATA   57 UTHANOL   87 RIICO
  28 RAILMAGRA   6 132 KV MOKHAMPURA 58 BAMAN TUKDA   88 SUNDERCHA
4 132 KV GSS KHAMBHIGAT 29 BAGGAR   59 CHARBUJA   89 TARSINGDA
30 BARAR   60 DATA NIWAS   9 220 KV BEAWAR 90 SEKHAWAS