Electrical Network

 220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station    220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station    220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station
Sr No. Name of GSS Sr No. Name of Sub-Station   Sr No. Name of GSS Sr No. Name of Sub-Station   Sr No. Name of GSS Sr No. Name of Sub-Station
1 132 KV GSS Badi Sadri 1 Bambori   3 132 KV GSS Dalot 22 Salamgarh   5 132 KV GSS Pratapgarh 43 Devgarh
2 Jalodajagir   4 132 KV GSS Dhariawad 23 Bhojpur   44 Dhamotar
3 Pilikheda   24 Biladia   45 Diknia
4 Satola   25 Boriya   46 Ghantali
2 132 KV GSS Choti Sadri 5 Ambavli   26 Devla   47 Goutmeshwer
6 Barwada naka   27 Dhariawad   48 Jajli
7 Baseda   28 Jawharnagar   49 Kachotiya
8 Dhaniniya road   29 Managaon   50 Kherot
9 Gagrol   30 Mandvi   51 Kulthana
10 Jalodiya kelukheda   31 Mongana   52 Kuni
11 Karunda   5 132 KV GSS Pratapgarh 32 Amalawad   53 Lambadabra
12 Mohan pura   33 Arnod   54 Manohargarh
13 Ramdev ji   34 Asawta   55 Mokhampura
14 Semarthali   35 Bagwas   56 Nakor
15 Siyakhedi   36 Barawarda   57 Panmodi
3 132 KV GSS Dalot 16 Badi Sakhthali   37 Bardia   58 Rathanjana
17 Barkhedi   38 Barotha   59 Siddhpura
18 Bordiya   39 Basad   60 Sidheriya
19 Chupna   40 Basera   61 Suhagpura
20 Dalot   41 Chormagra   62 Topakheda
21 Fatehgarh   42 Dabra   6 220 KV Banswara 63 Peepalkhoont