Electrical Network

 220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station    220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station    220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station
Sr No. Name of GSS Sr No. Name of Sub-Station   Sr No. Name of GSS Sr No. Name of Sub-Station   Sr No. Name of GSS Sr No. Name of Sub-Station
1 132 KV GSS BAGIDORA 1 ANANDPURI   2 132 KV GSS BODIYA 23 Bhagora   4 220 KV GSS LODHA 45 doongariya
2 BAGIDORA   24 BORI   46 GHANTALA
3 BARODIYA   25 Daduka   47 ghatol
4 BHEELKUA   26 gopinath ka garha   48 JAHAPURA
5 CHHAJA   27 JOLANA   49 khamera
6 CHHEECH   28 Khera   50 khedawadlipara
7 CHORDI   29 kunji ka parda   51 KOOPARA
8 CHOTISARVA   30 Partapur   52 MAHIDAM
9 doongara   31 RAIYANA   53 MOONGTHALI
10 GANGARTALAI   32 ROHIDA   54 NAPLA
11 HAIZAMAL   33 Saredi badi   55 NAVAGAV
12 KARAJHEE   3 132 KV GSS PALODA 34 BHUVASA   56 NEGARIYA
13 KUSHALGARH   35 BORADA   57 PADLA
14 MOKAMPURA   36 ganoda   58 PEEPALVA
15 NAUGAMA   37 Khodan   59 SAGROD
16 OSARA   38 Lohariya   60 SAMARIYA
17 PATAN   39 MOTAGAV   61 senavasa
18 SALLOPAT   40 oda mines   62 SOORPUR
19 SUVALA   41 Paloda   63 TALWARA
20 TIMEDA   4 220 KV GSS LODHA 42 BADREL   64 THIKARIYA
2 132 KV GSS BODIYA 21 aanjana   43 BORWAT   65 UMRAI
22 arthuna   44 DEVADA   66 VEERPUR