Managment Team

  Name & Designation

Sh.Shrimat Pandey, Retired IAS
Chairman  Discoms

Ph.-0141-2747064

Sh. Sumer Singh Yadav

Managing Director,Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd

Ph.-0291-2742229

Sh. Sanjay Malhotra, IAS

Director,
Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar,Jaipur-302005

Sh.Amitabh Yoganandi
Director (Finance),
Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd.

Ph.-0291-2742219

SH.B.S.Ratnu
Director (Technical),
Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd.

Ph.-0291-2742231

  Ms.Aparana Arora,IAS
Director
 
  Sh.S K Solanki,

Director

 

Sh.R.N. Nayak

Independent Director

 

Dr.R.A. Gupta,

Independent Director