Managment Team

  Name & Designation

Sh. R.G. Gupta
Chairman  Discoms
Ph.-0141-2747064
Sh. Sumer Singh Yadav
Managing Director,Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd
Ph.-0291-2742229
Sh. Sanjay Malhotra, IAS
Director,
Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar,Jaipur-302005

Sh.Amitabh Yoganandi
Director (Finance),
Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd.

Ph.-0291-2742219

SH.B.S.Ratnu
Director (Technical),
Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd.

Ph.-0291-2742231

  Ms.Aparana Arora,IAS
Director
 
  Sh.S K Solanki,

Director

 

Sh.R.N. Nayak

Independent Director

 

Dr.R.A. Gupta,

Independent Director