Corporate Office

CONTACT US

CIN: U40109RJ2000SGC016486

Corporate Office

Regd. Office: Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur - 302005
E-mail: jaipurdiscom@jvvnl.org

Jaipur Discom
Name Designation Phone Number
- -
Sh. R.G. Gupta Managing Director 91-141-2741134
Sh. M. S. Palawat Director (Finance) 91-141-2740451
Sh. Naveen Arora Director (Technical) 91-141-2740341
Sh. Girish Goyal Company Secretary 91-141-2742802
Sh. T. N. Samaria ZCE -Jaipur Zone 91-141-2202403
Sh.Kshem Raj Singh Meena ZCE -Bharatpur Zone 91-05644-236080
Sh. B.L.Pacherwal ZCE -Kota Zone 91-0744-2320156
Sh. S.K.Mathur CE (HQ), Jaipur 91-141-2747040
Sh. R.N.Kumawat Addl. CE (Projects) -
Sh. Ashok Mathur Addl. CE (MM) 91-141-2202607
Sh. F. S. Meena Dy. CE (Training ,Safety & Quality Control) , Jaipur 91-141- 2201355
Sh .M.S.Rathore Secretary (Admn.) 91-141-2747017
Sh. R.K.Sharma CPO 91-141-2747036
Sh. Y.S.Rathore CAO (FM-W&M) 91-141-2740264
Dr. R.P.Gupta CAO (IA) 91-141-2747038
Sh. A.k. Joshi CAO (Revenue & Billing) 91-141-2740253
Sh. R.A. Sharma
SE (IT)
91-141-2741561
Sh. Ajeet Saxena
SE (Jaipur City Circle)
91-141-2202762
Sh. B.L.Jat
SE (Jaipur District- JPDC)
91-141-2202481
Sh. Adarsh Choudhary
Addl. S.P.(Vig.)
91-141-2574700