Corporate Office

S.No. Name Designation Phone No.
  Sh. A.K. Gupta Managing Director 91-141-2741134
  Sh. M. S. Palawat Director (Finance) 91-141-2740451
  Sh. Suresh Chouhan Director (Technical) 91-141-2740341
  Sh. Girish Goyal Company Secretary 91-141-2742802
  Sh. T. N. Samaria ZCE -Jaipur Zone 91-141-2202403
  Sh. M.M.Kurmi ZCE -Bharatpur Zone 91-05644-236080
  Sh.Kshem Raj Singh Meena ZCE -Kota Zone 91-0744-2320156
  Sh. Ashok Mathur CE (MM) 91-141-2747040
  Sh. B.L.Pacherwal  Addl. CE (QC & safety) -
 

Sh. R.K.Choudhary

Addl. CE (CA-HQ), Jaipur

91-141-2202607
 

Sh. Ajeet Saxena

Addl. CE (M&P-IT), Jaipur

91-141-2205874
  Sh. V.D. Bansal Addl. CE (PPM) , Jaipur -
  Sh. R.K.Sharma Secretary (Admn.) 91-141-2747017
  Sh. R.K.Sharma CPO 91-141-2747036
  Sh. A.K.Joshi CCOA -
  Sh. Y.S.Rathore CAO (FM-W&M) 91-141-2740264
  Dr. R.P.Gupta CAO (IA) 91-141-2747038
  Sh. K.C.Gupta CAO (Revenue & Billing) 91-141-2740253
  Sh. Virender Meena

Addl. S.P.(Vig.)

91-141-2574700

CONTACT US

CIN: U40109RJ2000SGC016486

Corporate Office

Regd. Office: Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur - 302005
E-mail: jaipurdiscom@jvvnl.org