Managment Team

  Sh. Naresh Pal Gangwar, IAS
Chairman & Managing Director,
Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar,Jaipur-302005
Sh. Sumer Singh Yadav
Managing Director,
Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd
Ph.-0291-2742229
  Sh. Amitabh Yoganandi
Director (Finance),
Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd.
Ph.-0291-2742219
 
Director (Technical),
Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd.
Ph.-0291-2742231
  Ms.Aparana Arora,IAS
Director
 
  Sh.S K Solanki,
Director
  Sh.R.N. Nayak,
Independent Director
  Dr.R.A. Gupta,
Independent Director