S.No Name Start Date End Date Description Files
1 NIT-10 (2016-17)

NIT-10(2016-17)

 • NIT 10 (2016-17) .pdf
 • 2 NIt-11(2016-17)

  NIT-11(2016-17)

 • NIT 11(2016-17) .pdf
 • 3 NIT-12(2016-17)

  NIT-12(2016-17)

 • NIT -12(2016-17) dt-03-02-2017.pdf
 • 4 NIT-13 (2016-17)

  NIT-13 (2016-17)

 • NIT -13(2016-17) dt-03-02-2017.pdf
 • 5 NIT-14 (2016-17) Mon Feb 13 17:10:00 IST 2017 Wed Mar 08 14:30:00 IST 2017

  अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड मुख्यालय भवन पंचशील नगर, माकडवाली रोड अजमेर मे जलपान गृह क संचालन ...

 • NIT- 14 (2016-17 ) Civil.pdf