Electrical Network

Circle Electric Map (33/11 KV GSS)   (View with default password - avvnl)

 220/132 kV GSS 33/11 kV Sub-Station
Sr No. Name of GSS Sr No. Name of Sub-Station
1 132 KV GSS Badi Sadri 1 Bambori
2 Jalodajagir
3 Pilikheda
4 Satola
2 132 KV GSS Choti Sadri 5 Ambavli
6 Barwada naka
7 Baseda
8 Dhaniniya road
9 Gagrol
10 Jalodiya kelukheda
11 Karunda
12 Mohan pura
13 Ramdev ji
14 Semarthali
15 Siyakhedi
3 132 KV GSS Dalot 16 Badi Sakhthali
17 Barkhedi
18 Bordiya
19 Chupna
20 Dalot
21 Fatehgarh
22 Salamgarh
4 132 KV GSS Dhariawad 23 Bhojpur
24 Biladia
25 Boriya
26 Devla
27 Dhariawad
28 Jawharnagar
29 Managaon
30 Mandvi
31 Mongana
5 132 KV GSS Pratapgarh 32 Amalawad
33 Arnod
34 Asawta
35 Bagwas
36 Barawarda
37 Bardia
38 Barotha
39 Basad
40 Basera
41 Chormagra
42 Dabra
43 Devgarh
44 Dhamotar
45 Diknia
46 Ghantali
47 Goutmeshwer
48 Jajli
49 Kachotiya
50 Kherot
51 Kulthana
52 Kuni
53 Lambadabra
54 Manohargarh
55 Mokhampura
56 Nakor
57 Panmodi
58 Rathanjana
59 Siddhpura
60 Sidheriya
61 Suhagpura
62 Topakheda
6 220 KV Banswara 63 Peepalkhoont